Möllevångsgillet
                                          En arkiv- och hembygdsförening i Helsingborg
                                                                           Helsingborgs Kulturstipendium 1979
      Kulturnämndens utmärkelse 2009: "Till minne av  Gisela och Oscar Trapp för berömliga insatser för kulturarvet i Helsingborgs stad"
___________________________________________________________________________________________________________________
Startsida Program  Aktiviteter

            Styrelsen verksamhetsåret 2016
               Bengt Klevtorp (ordförande), Björn Engdahl (protokollsekreterare), Gun Jönsson (kassör),
              
               Tor Holmström och Sture Lindgren .
            Vill Du stödja vår verksamhet?
              Möllevångsgillet är ett hembygdsvårdande arkiv och gille i Helsingborg.
              Gillet medverkar till att dokumentera och bevara minnen och miljöer i staden. Samt anordnar
              intressanta föredrags- och filmaftnar med tonvikt lagd på stadens historia.
            Hur blir man medlem?
              Möllevångsgillet har i dag cirka 200 medlemmar. Enklast blir man medlem genom att betala in
              årsavgiften (150 kronor) - av årsmötet beslutad årsavgift från 2015 - på vårt bankgirokonto 387 - 9202
              Märk talongen Möllevångsgillet, Helsingborg.
              Glöm inte att fylla i Ert namn och adress samt födelsedatum (endast de sex första siffrorna)!
________________________________________________________________________________________________________________________
           Möllevångsgillet  Villatomtsvägen 3 F   252 34 HELSINGBORG 
             e-post:                 post@mollevangsgillet.se
                Kontaktperson: Ordförande Bengt Klevtorp 0704-18 37 34  Kassör Gun Jönsson 042-29 66 36
Fr v  S:t Jörgens Plats - Pålsgatan omkring 1925 (8) ,   Södergatan omkring 1930 (124),   Järnvägsgatan 1930-tal (6),   Trappska gården S Storgatan - Karlsgatan 1930-tal (49)
               Samtliga svartvita kort ingår i Möllevångsgillets nytryckning av vykort (kortnummer inom parentes).