Möllevångsgillet
                                          En arkiv- och hembygdsförening i Helsingborg
                                                                           Helsingborgs Kulturstipendium 1979
      Kulturnämndens utmärkelse 2009: "Till minne av  Gisela och Oscar Trapp för berömliga insatser för kulturarvet i Helsingborgs stad"
___________________________________________________________________________________________________________________
            Styrelsen verksamhetsåret 2018
Bengt Klevtorp (ordförande), Björn Engdahl (protokollsekreterare),
Gun Jönsson (kassör),  Tor Holmström och Sture Lindgren .
                            
            Vill Du stödja vår verksamhet?
              Möllevångsgillet är ett hembygdsvårdande arkiv och gille i Helsingborg.
              Gillet medverkar till att dokumentera och bevara minnen och miljöer i staden. Samt anordnar
              intressanta föredrags- och filmaftnar med tonvikt lagd på stadens historia.
________________________________________________________________________________________________________________________
           Möllevångsgillet  Villatomtsvägen 3 F   252 34 HELSINGBORG 
             e-post:                 post@mollevangsgillet.se
                Kontaktperson: Ordförande Bengt Klevtorp 0704-18 37 34  Kassör Gun Jönsson 042-29 66 36
Fr v  S:t Jörgens Plats - Pålsgatan omkring 1925 (8) ,   Södergatan omkring 1930 (124),   Järnvägsgatan 1930-tal (6),   Trappska gården S Storgatan - Karlsgatan 1930-tal (49)
               Samtliga svartvita kort ingår i Möllevångsgillets nytryckning av vykort (kortnummer inom parentes).
Startsida
Program
Aktiviteter