Att engagera sig i en hembygdsförening

Att ha en hembygdsförening som är aktiv i närliggande område till hemmet kan vara väldigt gynnande.

Att behålla de existerande hembygdsgårdarna kvar vid liv är något som verkligen borde uppmuntras. Allt mer digitaliseras och näst intill alla är ombord med den förändringen. Detta gör dock så att populariteten och vetskapen om hembygdsgårdar blir allt mindre och mindre. Detta då hembygdsgårdar är fysiska platser och vanligen kan det vara så att alla av dem inte har några super bra hemsidor och lockande annonser på nätet. Att ha närhet till hembygdsgård samt hembygdsförening är gynnande i nästintill alla åldersklasser i samhället. Det skapar en samhörighet mellan alla medan man har möjlighet att bli utbildad om historia bland annat. Eftersom att hembygdsgårdar oftast kopplas till stora gårdar och kanske jordbruk så är det lätt för människor att koppla detta till landsbygd. Man behöver dock inte hitta alla hembygdsgårdar just ute på landet. De kan lika väl ligga centralt i en stad. Anledningen till att det är så är just för urbaniseringen som har sett genom historien. Vad som kanske var landsbygd där hembygdsgården ligger en gång i tiden är inom de centrala gränserna i dagsläget. I Sverige har vi även ett förbund som länkar alla mindre föreningar med varandra, detta förbund kallas för Sveriges Hembygdsförbund och dess hemsida kan hittas här. På denna hemsidan så kan man bland annat få hjälp med att finna sitt närmaste hembygdsförbund och även information om saker som vad de handlar om samt kontaktuppgifter. På hemsidan finns det även just en flik som handlar om hur man engagerar sig inom förbund samt föreningar. Mer om detta nedan.

Att engagera sig

Att engagera sig

Att engagera sig i en hembygdsförening kan vara väldigt givande till allmänheten och av största vikt för att hålla föreningarna vid liv längre. I regel är det vanligare för den äldre delen av dagens samhälle att vara aktiva inom hembygds världen. Troligtvis så är detta för att de värnar om sin historia och vad som är med normalt för dem än all den nya information som de behöver processa i dagens utveckling i samhället. Om man vänder sig helhjärtat till Svenska förbundets hemsida för att ta reda på olika sätt att engagera sig så säger den bland annat att man borde undersöka sin närmiljö. Tre bra sätt för att vara engagerad i hembygds världen som vill värna kulturarvet är att bli medlem inom en hembygdsförening eller starta upp en själv men även att enbart ge donationer eller stöd till Sveriges Hembygdsfond. Såklart kan alla dessa olika typer av engagemang kombineras. Om man är medlem i någon hembygdsförening så stödjer man automatiskt verksamheter och tillsammans med de andra medlemmarna får man möjligheten att jobba med frågor rörande hembygd. För att starta en egen förening för hembygd så krävs det att ni åtminstone är en grupp som har intresse för miljön, historien och det sociala livet i närmiljön. Det behöver inte vara alltför komplicerat, mycket hjälp finns att hämta ifrån Sveriges hembygdsförbund. För den intresserade men icke så speciellt engagerade som ändå vill värna om hembygden så är det ett väldigt bra alternativ att vara månadsgivare eller någon form av donator.

Du får Gillar också