Föreningar för hembygdsvård i Sverige

Hembygdsgårdar är något som vi har väldigt mycket av i Sverige.

En hembygdsgård är vanligen en gammal gård eller en hel samling av byggnader som i sin tur har tagits över av en så kallad hembygdsförening. Då är det just denna förening som har kontrollen och ansvaret över gården, det vill säga att de håller den fin men bibehåller den i sin forna glans. De kan även ta hjälp av offentligt stöd i form av de som ofta gillar att dyka upp på föreningarnas event. På denna gård så kan man bland annat förvara gamla bruksföremål samt dokumentationer. Dessutom så brukar man inreda med den dåtida stilen, alltså gamla möbler. Vanligt är att föreningarna anordnar event vid stora högtider i sina hembygdsgårdar. Exempel på dessa kan vara midsommar och även julafton. Förutom högtids event så är det vanligt att man har möten samt studiecirklar.

I Sverige så har vi näst intill 1 400 hembygdsgårdar och dessa innefattar 8 000 olika byggnader. På olika eller samma plättar land. Hembygdsgårdar är något som man kan finna överallt. De kan finnas såväl i stan som ute på landet, dagens sammansättning av städer och landsbygd har ingen betydelse då det troligtvis så helt annorlunda ut på tiden som byggnaderna färdigställdes.

Vi har dessutom en hembygdsrörelse i vårt land, detta är en folkrörelse som fungerar för att bevara vår historia, traditioner och kultur. Denna verksamhet är ideell och har skapats av sina medlemmar samt hålls fungerande tack vare dem. Hembygdsföreningar är verksamheter som har många olika funktionsområden. Förutom det tidigare nämnda så ger de ut egna skrifter såsom årsböcker, vanliga böcker, sockenfilmer eller skriftliga serier.

Först på 1970-talet så kom hembygdsgårds rörelserna att handla om kulturmiljö. Detta innebär att de gav sig in i debatter som berörde miljövård samt urbanisering. Nu under 2000-talet så har de även involverat sig i planeringen av samhället samt den lokala utvecklingen.

Man kan även som en del av en hembygdsrörelse ta folkdanslagen i betraktning då folkdräkter och så vidare har en stor betydelse inom genren för hembygdsrörelsen. Släktforskning är en ganska ny och nu för tiden mycket populär. Detta kan vara en del av en hembygdsrörelse.

Sommartid så är dessa hembygdsföreningar bra mycket mer aktiva då de vanligen arrangerar flertalet folkfester. Under dessa fester så passar föreningarna på att sprida sin information om vad deras verksamhet handlar om på ett trevligt sätt. De som besöker dessa typer av event kan vara alltifrån lokalbor till turister men även hemvändare.

Sveriges Hembygdsförbund
Sveriges Hembygdsförbund

Sveriges Hembygdsförbund

Sveriges Hembygdsförbund är ett bra ställe för att hitta olika föreningar i din närhet. Dock så är de flesta av de existerande förbunden som är registrerade på hemsidan uppkallade efter sin kommun. Alltså har varje kommun i princip sin egen förening eller förbund. Hemsidan erbuder ännu en bra egenskap som är att man kan söka efter aktiviteter som händer när man vill dit. I deras sökmotor så kan man välja inställningar så som vilket datum, vilken förening eller vilken typ av aktivitet man vill medverka på eller enbart besöka.

Du får Gillar också