Hur startar man en förening

Det finns många olika anledningar till att man skulle vilja starta en förening.

Som oftast i uppstarten är ideella föreningar. Vad som faktiskt händer när man kommer till det stadiet att en grupp skulle vilja bilda en förening är just föreningen av människor som har något specifikt gemensamt eller en vilja att utöva samma aktivitet. Sverige är ett land som är fantastiskt bra för de som skulle vilja starta upp föreningar eftersom just rättigheten för detta är skyddad i vårt grundlagsskydd. Detta på grund av Regeringsformen som säger att alla invånare i Sverige har rätten att kunna ansluta sig och verka inom föreningar helt fritt. Ett annat namn för detta fenomen är just Föreningsrätten. Dessutom finns det lagat som talar om att man dessutom inte kan bli tvingad att vara medlem i någon förening. Föreningsliv är alltså kopplat till en helt fri vilja.

Något att tänka på vid uppstarten är vilken typ av förening det är man bildar då det finns väldigt många olika. Bland annat så finns det fackföreningar, kulturföreningar, idrottsföreningar samt politiska föreningar. Dessa föreningar har i sin tur skapats ideellt av enbart ett fåtal personer som haft gemensamma intressen inom just dessa områden.

Vad som är allra viktigast är att man är ett minimum på tre personer för att ens kunna starta en ny ideell förening. Man måste även ha diskuterat samt skrivit ned föreningens förslag till stadgar. Dessa kommer sedan att diskuteras samt beslutas under den nya föreningens allra första medlemsmöte. Skatteverket har en väldigt bra flik för just uppstart av en förening, den hittas här. Mer nedan om vad man borde använda sig av för checklista när man startar upp ett nytt företag.

Checklistan för uppstarten

Som tidigare sagt så är det första man behöver göra när man är en grupp på tre eller fler individer som vill starta upp en förening att man ska skriva upp de stadgar som man vill att sin förening ska fungera under. Dessa stadgar ska på att inkludera ändamålet för föreningen, hur olika beslut ska fattas samt dess namn. Sedan ska man ha ett möte som hålls för att föreningen ska bildas. De beslut som måste godkännas av samtliga där är just bildandet, de tidigare nämnda stadgarna samt att välja ut en styrelse för föreningen. En av de allra viktigaste sakerna på detta möte ät att man för ett protokoll som tydligt beskriver hur alla de tidigare nämnda besluten har godkänts av föreningens medlemmar. Man får inte heller glömma att man måste skriva under detta protokoll, brukar vanligen skrivas under av både ordförande samt sekreterare. Efter att detta har skett så är föreningen bildad samt har tillträtt som en så kallad juridisk person.

Checklistan för uppstarten
Checklistan för uppstarten

Är man sedan intresserad av att kunna hyra lokal samt öppna bankkonto eller söka bidrag. Eller kanske till och med utföra olika uppdrag som kan ges av företag samt kommuner. Så behövs ett organisationsnummer till föreningen och detta kan man få genom att ansöka efter det via Skatteverkets hemsida. Sedan är det även viktigt att man genomför skatteregistrerade av föreningen och detta kan man enkelt göra via en blankett som ska skickas in till Företagsregistrering.

Du får Gillar också