Sveriges hembygdsförbund

Sveriges hembygdsförbund består av 26 regionala instanser och är en rörelse som värnar om att lyfta upp frågor kring kultur.

Det kan gälla villkor kring föreningar och kulturmiljö samt att bevara kulturhistorien i samhället. Föreningen startade 1916 och har idag cirka 450 000 medlemmar fördelat på 2000 hembygdsföreningar. Varje hembygdsförening å andra sidan strävar med sitt ideella arbete till att bevara varje kommun eller orts kulturhistoria, eller lyfta upp frågor kring hur ortens kulturella intressen kan förbättras eller fortleva. På förbundets sida skriver de att nya utmaningar är att förvalta 1900-talets historia och att sprida kulturella intressen för unga, genom att undervisa i skola. Hembygdsföreningar verkar vara en uppåtgående trend och det har på senare år blivit allt vanligare med hembygdsturism där människor färdas till olika orter för att ta del av den lokala bygdens historia. Är denna trend här för att stanna när klimathotet eventuellt håller oss till resor inom landet?

En ädel historia

En ädel historia

Hembygdsförbunden kan tyckas bära på en ädel historia om jämställdhet och varje människas lika värde. Kanske kan starten till frihetstänkande sägas komma från upplysningstiden och de krafter som gick emot kyrkans makt över samhällen. Nu skulle rationalitet, förnuft och vetenskap gälla och så även för alla. Från början var utbildning endast för de rika överklassmänniskorna. Med romantiken tillkom ytterligare en aspekt till frihetstänket. Allt skulle inom detta nya sätt att se på världen inte behöva vara strikt vetenskapligt utan gärna formas av känsla, av själen och konsten i det. Med dessa nya vindar av syn på mänskliga intressen kom en stark kraft som ville värna om kulturella och historiska intressen. Att hålla koll på historien, att värna om eget mått på känsla och passion för eget sätt att se på världen skulle vara en frihet för alla. Att kunna sin historia och kultur blev på så vis viktiga inslag i att kunna leva sitt liv under fria tolkningar. När industrialismen tog ett hårt grepp om samhället och förändrade den i ett rasande tempo tillkom hembygdsrörelsen som en motkraft till ett samhälle och en kultur som höll på att utplånas.

Aktiva gärningar

Hembygdsförbundet arbetar med regionens alla hembygdsföreningar i deras arbete med frågor kring kultur. Förbundet samarbetar med riksförbundet, museer, arkiv och bistår med utveckling av hembygdsföreningarna, ofta i samråd med studieförbund. Riksförbundets sen, hjälper dessutom till med uppgifter på en nationell nivå att tillvarata olika föreningars intressen för arbete med politisk påverkan, bland annat inom kulturarv och kulturmiljö. För hembygdsförbundets räkning hjälper riksförbundet till att samla olika typer av förbund med gemensamma synpunkter för årliga möten. Därtill hjälper de med att framföra dessa frågor och synpunkter med riksorganisationer som departement och myndigheter. Hembygdsförbundets ledamöter samlas därför i en gemensam vision till att sprida landets hembygdsföreningars intressen. Genom de alla hembygdsföreningarna och förbundets ledande instanser hjälps de tillsammans till i arbetet att tillvarata intressen och bevara kulturella uttryck i samhället och orter. Under åren så anordnas en mängd aktiviteter som anordnas av medlemmar för dessa och allmänheten. Dessa består av arbete med att underhålla byggnationer och omgivningar i samhället. De ger ut böcker och tidningar, håller i berättarkvällar, utställningar. De är också med på att ge ut guidade turer i stad och byar, samt att anordna högtidsfirande och annat.

Du får Gillar också