Vad gör arkivföreningar?

Till och börja med behöver man förstå vad ett arkiv är för att kunna veta vad arkivföreningar gör.

Arkiv är handlingar som ska vara bestående och förvaras för framtiden. Det behöver dock inte vara gamla papper utan kan också vara cd-skivor eller annan media som ska bevaras. Arkiv finns som både allmänna och enskilda. Allmänna arkiv är offentliga och är statliga eller offentliga och styrs av offentlighetsprincipen. De enskilda arkiven styrs ofta av arkivföreningar.

Arkivföreningar drivs av personer som har ett gemensamt intresse av att exempelvis förvara och göra bilder och handlingar tillgänglig för de som är intresserad. Det kan vara bilder från staden eller ett föreningsliv som är av extra stor betydelse.

Ofta sker det genom att handlingar skannas in och laddas upp digitalt för att vara tillgänglig för så många som möjligt, oavsett om man utför ett skolarbete eller någon typ av forskning. Den fysiska handlingen förvaras sedan i något typ av arkiv, vilket typ av arkiv kan bero lite på hur känslig handlingen är. Vissa behöver förvaras mörkt och svalt och andra är inte alls lika känslig, det viktigaste är att handlingen ska hålla i många år framåt för kommande generationer.

Är man intresserad av att vara med i en arkivförening kan man kontakta den närmaste för att få höra mer. Föreningarna har ibland öppet hus och visar upp hur deras verksamhet går till, annars brukar nyfikna personer kunna bli inbjuden för att få en presentation om vad man kan bidra med.

Arkivföreningen har ansvar för det arkiv man hanterar, men skulle föreningen av någon anledning upphöra finns det alltid andra typer av arkiv som tar över ansvaret. Materialet kommer inte att kastas bort utan ska finnas tillgängligt för exempelvis framtida utställningar. De här föreningarna hanterar mycket historia och har en viktig roll i det svenska samhället.

Vad gör arkivföreningar?
Vad gör arkivföreningar?

Lära sig mer om arkiv och hantering

Förutom att man kan vara med i en arkivförening och lära sig mer inom området finns det också utbildningar som kan ge fördjupad kunskap. Det finns yrken som arkivarie där man dagligen arbetar med att hanterar stora mängder av material. På kommuner finns generellt alltid minst en person som arbetar med dessa frågor dagligen.

Det är mycket att tänka på och många lagar och regler att ta hänsyn kring då det gäller vad som ska arkiveras och hur länge. Efter visst antal år förväntas man att göra någon typ av gallring och behöver då veta vad som man får kasta.

Utbildningen varierar mellan 1-3 år och börjar ha allt större fokus på vad som krävs för ett e-arkiv. Yrkesrollen har delvis förändrats de senaste åren och kommer att fortsätta förändras till att allt mer ska vara digitalt. Samma typ av utmaning står arkivföreningar inför och det krävs hela tiden att databaser utvecklas och att det finns både plats för lagring och backup. Arkiv är viktigt att bevara för att kunna bedriva seriös forskning och bevara lokal historia. Oavsett om det bevaras digitalt eller i ett fysiskt arkiv är det ett omfattande arbete.

Du får Gillar också